deskundigheidsbevordering

de kracht van persoonsdynamica: professioneel omgaan met emoties, door Jan Remmerswaal en Richard Normann

donderdag 10 oktober 2013 in Deventer

Energy-motion Groepsdynamica heeft de primeur om u als eerste in Nederland een exclusieve workshop aan te bieden over zijn nieuwste boek 'persoonsdynamica; professioneel omgaan met emoties'. Je krijgt als trainer, coach of manager concrete tools om in de praktijk professioneel om te gaan met eigen emoties en met de emoties van andere. Verandering of transitie gaat met emoties gepaard.

Persoonsdynamica biedt inzicht in sociale processen waarin emoties een rol spelen. Zowel op persoonlijk niveau, als op teamniveau, als op organisatie niveau. In veel werksituaties spelen emoties een belangrijke en doorslaggevende rol. Deze dag legt de focus op het professioneel hanteren van deze emoties. Tevens ontvangt je niet eerder gepubliceerde oefeningen van Jan Remmerswaal wanneer u aan de training heeft deelgenomen.

gegevens

Datum: dinsdag 10 oktober 2013
Titel: De kracht van persoonsdynamica, professioneel omgaan met emoties
Sprekers: Jan Remmerswaal en Richard Normann
Locatie: Centrum voor Menskracht
Adres: Papenstraat 26
Postcode: 7411 ND
Plaats: Deventer
Inclusief: koffie / thee / lunch en hand-out
Maximaal aantal deelnemers: twintig personen

doelgroep

Coaches, trainers, teamleiders, managers, maatschappelijk werkers en (weerbaarheid) docenten.

de kracht van persoonsdynamica: professioneel omgaan met emoties

Op deze dag verzorgt Jan Remmerswaal, de auteur van het boek Persoonsdynamica, samen met Richard Normann van Energy-motion Groepsdynamica een dynamische workshop. Jan Remmerswaal schrijft hierover: groepen of teams hebben mij in de loop der jaren zo’n beetje alle hoeken van mijn ziel laten zien, zowel in positieve als in negatieve zin. In mijn werk als trainer met groepen, maar ook als deelnemer heb ik vaak voldoening, vreugde, steun, werkplezier, erkenning, sympathie, ontroering en trots ervaren.

Maar ook ben ik angsten en verdriet, onmacht en besluiteloosheid, ongeduld en verveling, spanning en irritatie in mezelf tegengekomen. Het lijkt wel of ik in groepen steviger in mijn emoties en gevoelens geraakt wordt dan in de meeste één-op-één contacten.

Wat is er aan de hand in dit samenspel tussen groepsdynamica en persoonsdynamica? Hoe kan ik professioneel met een groep blijven werken wanneer ik in die groep geraakt wordt in mijn gevoelens en emoties? Hoe ga ik dan professioneel met mezelf om, hoe ga ik dan professioneel met de groep om? Dat zijn precies de vragen die in deze masterclass centraal zullen staan.

Drs. Jan Remmerswaal

Jan RemmerswaalJan Remmerswaal (1945) is sociaal psycholoog. Als opleider, trainer en adviseur is hij de afgelopen dertig jaar betrokken geweest bij een aantal opleidingen in het Hoger Onderwijs, zowel universitair als (post)HBO en bij bedrijfsopleidingen in zeer uiteenlopende organisaties.

Jan Remmerswaal publiceerde tien boeken en een groot aantal artikelen op het terrein van groepen en begeleiden van groepen. Hij schreef onder andere ‘Handboek Groepsdynamica, een inleiding op theorie en praktijk’. Dit boek is inmiddels uitgegroeid tot een klassieker op het vakgebied. De boeken van Jan Remmerswaal hebben al voor vele HBO opleidingen, trainingen en cursussen als basis boek gediend voor groepsdynamica. Begeleiden van groepen, Methodisch werken.

Richard Norman

Richard NormannRichard Normann (1970) is oprichter van Energy-motion groepsdynamica en heeft zich volledig gespecialiseerd op het gebied van groepsdynamica en teamcoaching. Hij is opgeleid binnen het Europees instituut in Driebergen (De Baak) onder leiding van Dr. Jan Remmerswaal en Wim Goossens. Richard Normann gebruik in zijn trainingen vaak psycho fysieke en lichaamsgerichte oefeningen, om zo meer bewust te worden van jezelf en je omgeving. Zie voor een vollediger beschrijving de informatie op deze website.

werkwijze van de training

Tijdens de training wordt kennis overgedragen door middel van interactieve werkvormen. De deelnemers worden uitgenodigd om verschillende opdrachten te maken, zowel individueel als in subgroepen. Energy-motion Groepsdynamica heeft ervoor gekozen om maximaal twintig personen deel te laten nemen aan de training. Wij willen bewerkstelligen dat er werkelijke verdieping van kennis en vaardigheden plaats vindt. Op deze manier is er ook genoeg ruimte voor een individuele benadering.

Energy-motion laat zich leiden door inspiratie, bezieling en door kwaliteit. In de vorming, training en deskundigheidsbevordering zijn motivatie, bewustwording, daadkracht en kennis centrale sleutelwoorden.

Richard Normann
Energy-motion Groepsdynamica

kosten

investeringskosten: € 230,-
kosten inclusief 21% btw: € 278,30
inclusief: koffie / thee / lunch en hand-out

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier op te sturen naar Energy-motion. U ontvangt van Energy-motion een bevestiging en een factuur.

algemene voorwaarden

  • De sluitingsdatum voor het inschrijven op de training is op 3 oktober 2013.
  • Bij ziekte van één of meerdere sprekers of andere onvoorziene gebeurtenissen die in verband staan met de training heeft Energy-motion het recht om de inhoud, locatie of de datum van de training te wijzigen.
  • Inschrijving is pas geldig na het ondertekenen en toezenden van het inschrijfformulier en na betaling van het gehele bedrag.
  • Definitieve deelname aan de training wordt na aanmelding zo spoedig mogelijk, tot uiterlijk één maand na aanmelding of één week voor aanvang, schriftelijk bevestigd.
  • Bij schriftelijke annulering voor 1 september 2013 wordt het volledige bedrag terug gestort op uw rekening.
  • Na het verstrijken van de annuleringsdatum op 1 september 2013 kan er niet meer geannuleerd worden, wel mag er na overleg iemand anders gestuurd worden.
  • Energy-motion heeft ervoor gekozen om maximaal 20 personen deel te laten nemen aan de training.
  • Mocht het maximaal aantal deelnemers zijn bereikt dan wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Wanneer u betaling al voldaan is zal het volledige bedrag terug gestort worden op uw rekening.
  • Mocht het minimaal aantal deelnemers van 10 deelnemers niet bereikt worden dan behoudt Energy-motion het recht om de training te annuleren.