home

links

Richard Normann

Richard Normann (1970) is oprichter van Energy-motion en gespecialiseerd op het gebied van groepsdynamica en groepscoaching. Hij is opgeleid binnen het Europees instituut, onderdeel van De Baak, in Driebergen onder leiding van Dr. Jan Remmerswaal en Wim Goossens.

In Amsterdam volgde hij de HBO opleiding tot lichaamswerker. Hij is in 2001 als eerste lichting in Nederland opgeleid tot Rots & Water trainer door Freerk Ykema van het Gadaku Instituut. In 2008 is Richard Normann opgeleid tot Advanced Rots & Water trainer.

website: www.energy-motion.nl

Marc Gehrels

Marc Gehrels (1968) is in 2001 opgeleid tot videohometrainer/video-interactie-begeleider en gebruikt sindsdien de video in verschillende situaties. Hij werkt vanuit een krachtige empowerment-gedachte en gaat uit van de basisprincipes van de communicatie. Tevens combineert hij diverse methodes zoals competentiegericht werken,de systeemtheorie en de oplossingsgerichte methode, eventueel met behulp van de video.

Marc Gehrels werkt vanuit de visie dat alles en iedereen met elkaar in verbinding staat en dat beweging normaal is. De wereld is een geïntegreerd geheel, voortdurend in beweging, een stroom van elkaar wederzijds beïnvloedende gebeurtenissen en hierin is de mens zelf verantwoordelijk. Iedereen wordt gezien als medeschepper van zijn huidige en toekomstige realiteit.

Transparant werken (zichtbaar en open) is voor hem een kernwaarde. Mensen waarmee hij gewerkt heeft omschrijven zijn aanpak als volgt: aandachtig, begripvol, confronterend, humoristisch, inspirerend, creatief, daadkrachtig en concreet.

Wim Goossens

Wim Goossens (1959) is expertdocent verbonden aan de Hogeschool Zuyd, Faculteit Sociale Studies opleiding Social Work te Sittard. Aldaar heeft hij een bijdrage geleverd aan een scala aan onderwijsontwikkelingen. Op het gebied van groepsdynamica en groepswerk heeft hij diverse opleidingsprogramma’s geschreven. Veel aandacht heeft hij besteed aan het ontwikkelen van de sociaal communicatieve trainingslijn binnen de opleidingen waarvoor hij werkt. Ook heeft hij nadrukkelijk een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van de nieuwe opleiding Social Work.

Daarnaast ontwerpt hij als freelancer opleidingsprogramma’s, trainingen en workshops op het gebied van groepswerk en groepsdynamica voor diverse landelijke koepelorganisaties en landelijke opleidingen. In de afgelopen jaren zijn diverse publicaties van hem verschenen op het gebied van het werken met groepen.

Dr. Jan Remmerswaal

Jan Remmerswaal (1945) is sociaal psycholoog. Als opleider, trainer en adviseur is hij de afgelopen dertig jaar betrokken geweest bij een aantal opleidingen in het Hoger Onderwijs, zowel universitair als (post) HBO, en bij bedrijfsopleidingen binnen zeer uiteenlopende organisaties.

Hij publiceerde tien boeken en een groot aantal artikelen op het terrein van groepen en het begeleiden van groepen, waaronder het ‘Handboek Groepsdynamica’. Dit boek is inmiddels uitgegroeid tot een klassieker op het vakgebied Groepsdynamica en heeft al voor vele HBO opleidingen, trainingen en cursussen als standaard boek gediend voor groepsdynamica en teamcoaching.

Jürgen Peeters

Jürgen Peeters is sociaal readaptatiewetenschapper en psychotherapeut Interactionele Vormgeving en is oprichter van De Onderstroom in België. Hij volgt aan het Hellingeninstituut in Groningen een jaaropleiding 'Systeemdynamiek in organisaties'. Jürgen heeft onder andere ervaring in het onderwijs, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg (groepswerk, gezins- en thuisbegeleiding) en het werken met daders en slachtoffers van seksueel geweld.

De Onderstroom verzorgt trainingen aan hulpverleners rond weerbaarheid, gedragsproblemen, seksualiteit, seksueel misbruik, ontwikkeling van kinderen en jongeren, weerstand, stress, burnout, (traumatische) overdracht en tegenoverdracht en teamprocessen. Jürgen Peeters heeft voor Energy-motion in Nederland trainingen verzorgt. Energy-motion heeft in samenwerking met de Onderstroom trainingen verzorgd in België.

website: www.deonderstroom.be

Erik Faassen

Erik Faassen werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens competenties en kwaliteiten bezit, die hij of zij kan aanwenden om op constructieve wijze in het leven te staan. Openheid en vertrouwen zijn waarden die Erik Faassen hoog in het vaandel heeft staan, waarbij hij binnen het veilige kader van de cliënt de confrontatie tot bewustwording niet uit de weg gaat.

Centraal in de trainingen staat groei en ontwikkeling tot een sterker en zelfbewuster mens. Erik Faassen verzorgt nu onder meer trainingen en individuele begeleiding in zelfbewustwording, communicatie, teambuilding, groepsdynamica en coachvaardigheden. Ook geeft hij (sociale) weerbaarheidstraining voor kinderen en adolescenten, workshops weerbaarheid voor studenten en leerkrachten en interactieve presentaties aan trainers en coaches in de sport.

website: www.faassentrainingencoaching.nl