producten en diensten

persoonsdynamica

Persoonsdynamica biedt inzicht in sociale processen waarin emoties een rol spelen, zowel op persoonlijk als op maatschappelijk niveau.

Tot eind jaren tachtig van de vorige eeuw kreeg de studie van emoties in organisaties nog weinig aandacht. Dit past helemaal in de tot dan geldende nadruk op rationaliteit en doelgerichtheid bij pogingen het functioneren van organisaties te verbeteren. Emoties van werknemers werden over het algemeen negatief en irrationeel gevonden.

Pas sinds 1990 groeit ook in de organisatiekunde het besef dat emotie en rationaliteit heel nauw verweven zijn. Emoties spelen een belangrijke rol tijdens perioden van veranderingen in organisaties. Meestal heeft men daarbij eenzijdig alleen oog voor wat ik de 'geplande verandering' noem: de verandering die aangestuurd worden vanuit het management. Dat zijn de doelstellingen, het tijdspad, de fasen van de implementatie, de stappen die gezet moeten worden.

Maar tegelijkertijd is er een heel ander proces dat ik 'ongeplande verandering' of transitie noem. Ik bedoel hiermee het proces van ingrijpende veranderingen voor de werker. Centraal hierin staan de binnenwereld van de persoon met afscheid en rauw. En dat laat zich niet zo makkelijk aansturen. Het is bij verandering of transities binnen organisaties belangrijk om naast groepsdynamica aandacht te besteden aan persoonsdynamica.

Wilt u meer informatie over de resultaten van persoonsdynamica voor uw organisatie? Klik dan hier.