producten en diensten

inleiding

Het studieterrein van de groepsdynamica is binnen de sociale wetenschap tussen de psychologie en de sociologie gesitueerd. Een groep evolueert lans lijnen die in zeker zin voorspelbaar zijn. Dit maakt het ook mogelijk een systematische aanpak te ontwikkelen waarbij wetenschappelijke inzichten en ervaringskennis kunnen worden toegepast. Elke groep staat opnieuw voor een opgave. Het uiteindelijke doel van de procesgang - het vinden van een optimale ordening van mens en groep - heeft verscheidene kanten die aan de orde komen. Je kijkt hierbij naar de groepsontwikkeling, de verschillende niveaus en de leiderschapsstijlen binnen een groep. Dit geheel wordt verbonden door de context waar de groep of organisatie zich in bevindt.

Groepsdynamiek, of het synoniem groepsdynamica (Engels: group dynamics) heeft officieel twee betekenissen:

  1. Groepsdynamica is de wetenschappelijke studie van groepen.
  2. Groepsdynamica is een generieke term voor de processen die zich in groepen afspelen en de interventies die je kunt uitoefenen.

Afhankelijk van de bril die je opzet kun je spreken over het ontdekken en begrijpen van sociaalpsychologische fenomenen die zich afspelen binnen groepen. Je kijkt bij groepsdynamica en groepsprocessen naar de invloed die we op elkaar uitoefenen binnen de groep. Dit is helpend om ruim te beschikken over een gereedschapskist die jij als begeleider of manager ontwikkelt om groepen te analyseren en interveniëren. Het is vooral een boeiende belevenis om je intensiever bezig te houden met groepsdynamica, het is verhelderend, waardoor je sterker in je werk staat.