over ons

visie

Energy-motion groepsdynamica is een bedrijf met vakidioten, doeners, dromers en bovenal vakkundige mensen. Ons doel is mensen in organisaties te helpen een stap in hun eigen ontwikkeling te zetten. Om die reden trainen we persoonsgericht. Je leert bij ons de noodzakelijke vaardigheden, maar vooral veel over jezelf. Hoe je overkomt, waarom je dingen doet die je doet en met welke effect. Het gaat bij ons vaak om de binnenwereld van de werker.

Veranderingen in mensen, teams of organisaties hebben pas blijvend effect wanneer er sprake is van werkelijk contact. Contact komt tot stand wanneer je elkaar in je echtheid kan raken. Vanuit contact kan de verandering van binnenuit in gang worden gezet. Hierdoor werk je vanuit je eigen kracht van binnen naar buiten. Leren en het creƫren van persoonlijke groei is voor ons het maken van een verbinding tussen je professie, je prestatie en je binnenwereld. Je leert vooral door meer op je sterke kanten en talenten te vertrouwen en deze verder te ontwikkelen. Door onder andere je zwakke kanten onder ogen te zien en te leren uit ineffectieve patronen te blijven. We houden van eenvoud, duidelijkheid en we gaan uit van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Energy-motion wil mensen helpen herinneren dat zij positieve krachten in zich dragen, dat zij die kunnen en mogen inzetten voor zichzelf en anderen. Energy-motion laat zich leiden door inspiratie, bezieling en door kwaliteit. Wij zien training als een hulpmiddel om mensen en organisaties verder te ontwikkelen. We luisteren, analyseren wat het probleem is, leggen onze expertise ernaast en bedenken samen de beste oplossing.

In de vorming, training, coaching en organisatieveranderingen zijn motivatie, bewustwording, daadkracht en kennis de sleutelwoorden. Het gaat daarbij altijd om zelfbewustzijn en toepasbaarheid. Wij trainen op een eigen manier; met humor, diepgang, confrontaties, scherpte, kennis, nuchterheid en afwisseling.